آموزش دستسازه, ایده های خلاق, سبک زندگی, عمومی, هدایای دستساز, هنر

آموزش بافت بند دروبین مکرومه

برای کسانی که هنوز عاشق دوربین های DSLR هستند و ترجیح می دهند که در بیرون از خانه با این دوربین ها عکاسی کنند شاید بهترین وسیله برای حمل این دوربین ها یه بند دوربین راحت باشه که به سادگی دوربین را دور گردن خودشون بندازند. اگر از بند مشکی اصلی دوربین خسته شدید می توانید یک بند ساده مکرومه برای دوربینتان ببافید.

نخ های کتان بسیاری در فروشگاه ها موجود است و شما می توانید رنگ مورد علاقه خود را برای بافتن این بند انتخاب کنید. هم چنین می توانید از نخ های کتان طبیعی استفاده کنید، که مزیت آن شستشویی راحت آن در ماشین لباسشویی است.

مسایل مورد نیاز:

– ۲ حلقه مشکی به قطر ۲.۵ سانتی متر برای دو سر بند(همانند تصویر پایین)

– ۲۵۰ سانتی متر نخ کتان به قطر ۳ میلی متر برای بندی به اندازه تقریبی ۱۰۰ سانتی متر (همانند تصویر پایین)

– ۲۹۰ سانتی متر نخ کتان به قطر ۳ میلی متر (برای بندی به اندازه تقریبی ۱۲۰ سانتی متر)(اختیاری)

– ۱۰۰ سانتی متر نخ کتان پنبه ایی به قطر ۲ میلی متر برای بند مچی (همانند تصویر پایین)

– قیچی

– یک حلقه آویزان به در برای وصل کردن حلقه ها و بافتن نخ ها

camera-strap-weblog

نکته: ما از یک حلقه بزرگ آویزان به در برای وصل کردن حلقه مشکی و بافتن نخ ها استفاده کرده ام.

شما می توانید از هر آویزی استفاده کنید.

نخ ها با قطر ۲ و ۳ میلی متر نتیجه متفاوتی در طول و عرض کار به شما می دهند،

پس مطمئن شوید که از نخ با قطری مناسبی استفاده می کنید.

قدم اول:

اگر شما بند دوربین ۱۰۰ سانتی متری می بافید. ۴ تکه نخ به اندازه ۶۴ سانتی متر با قطر ۳ میلی متر ببرید.

اگر شما بند دوربین به سایز ۱۲۰ سانتی متری می خواهید ببافید، ۴ تکه نخ به اندازه ی ۷۲ سانتی متر با قطر ۳ میلی متر ببرید.

اگر بند دوربین مچی می بافید، ۴ تکه نخ به اندازه ی ۲۳ سانتی متر با قطر ۲ میلی متر ببرید.

camera-strap-steps

قدم دوم:

حلقه مشکی خودتان را به یک آویز وصل کنید. یکی از ۴ تکه نخ خود را از وسط تا کنید تا مرکز نخ را پیدا کنید.

مرکز نخ را بر روی حلقه قرار دهید و بچرخانید و سپس انتهای آن را از طریق حلقه بکشید تا گره ایی مطابق شکل بالا قسمت۱ ایجاد شود.

قدم سوم:

مطابق حرکت بالا ۳ تکه نخ دیگر را نیر به حلقه گره بزنید. سپس ۴ رشته نخ را از سمت چپ و ۴ رشته نخ دیگر را از سمت دیگر جدا کنید. نخ ها را از سمت چپ به راست به اعداد ۱ تا ۸ نامگذاری کنید. حتی اگر رشته نخ ها بچرخند، هنوز می توانید بر اساس شماره گذاری گره ها رو ادامه بدید.

قدم چهارم:

با استفاده از رشته نخ چهارم ۲ گره نصفه به دور رشته نخ پنجم می زنیم که حدود ۶.۵ سانتی متر از حلقه فاصله داشته باشد.

قدم پنچم:

از رشته نخ سوم نیز همانند روش بالا ۲ گره نصفه می زنیم.

قدم ششم:

این کار را با رشته نخ های ۲ و ۱ هم تکرار می کنیم. حالا دوباره رشته نخ ها را به ۲ دسته نقسیم می کنیم.۴ رشته نخ سمت چپ را دوباره از ۱ تا ۴ نامگذاری می کنیم و ۴ رشته نخ سمت راست را ۵ تا ۸.

قدم هفتم:

با استفاده از رشته نخ ششم ۲ گره نصفه به دور رشته نخ پنجم می زنیم.

قدم هشتم:

این کار را با رشته نخ های هفتم و هشتم نیز تکرار می کنیم. با این کار شما قسمت بالایی طرح الماس بند را بافتید.

قدم نهم:

از همان رشته نخ ها و رشته نخ هفتم برای گره زدن بر روی رشته های میانی (۳-۶) استفاده کنید.گره را خیلی محکم نکنید.

steps-strap-camera

قدم دهم:

رشته نخ دوم و هفتم جدید را بگیرید و نیم گره دیگری روی رشته های ۳ تا ۶ بزنید تا گره ایی مربعی شکل گیرد.

قدم یازدهم:

با استفاده از رشته نخ ۲ دو نیم گره دور رشته نخ ۱ می زنیم. با این کار قسمت پایینی طرح الماس را شروع می کنیم.

قدم دوازدهم:

با استفاده از رشته نخ سوم ۲ گره نیمه می زنیم و این کار را با رشته نخ چهارم نیز تکرار می کنیم.

قدم سیزدهم:

استفاده از رشته نخ ۷ دو نیم گره دور رشته نخ ۸ می زنیم و این کار را با رشته نخ ششم و پنجم نیز تکرار می کنیم.

قدم چهاردهم:

با استفاده از رشته نخ جدید چهارم ۲ گره نیمه دور رشته نخ پنجم می زنیم و قسمت پایینی الماس را می بیندیم.

قدم پانزدهم:

با استفاده از رشته نخ های ۱ و ۴، دو نیم گره به دور رشته نخ های ۲ و ۳ برای ایجاد گره مربعی شکل می زنیم. این کار را با رشته نخ های ۵ و ۸ بر روی رشته نخ های ۶ و ۷  تکرار می کنیم.

قدم شانزدهم:

طرح الماس بعدی را با استفاده از رشته نخ چهارم و زدن ۲ نیم گره بر روی رشته نخ پنجم شروع می کنیم و سپس این کار ار با رشته نخ های سوم، دوم و اول تکرار می کنی

قدم هفدهم:

قسمت نیمه بالایی الماس را تمام کنید و با استفاده از رشته نخ جدید ۲ و ۷، دو نیم گره بر روی رشته ۳ از وسط رشته ششم بزنید. سپس قسمت پایینی الماس را نیز تمام کنید و بر روی هر طرف از الماس یک گره مربعی بزنید. این کار را تکرار کنید تا زمانی که تنها ۸ سانتی متر از طول دلخواه بندتان فاصله داشته باشید.

strap-camera-macrome-steps

قدم هجدهم:

رشته نخ ها را طوری تنظیم کنید که ۱۶.۵ سانتی متر طول داشته باشند. هر رشته نخ را به حلقه مشکی دوم گره بزنید. (از گره گاوی استفاده کنید که آموزش آن را می توانید از این لینک بیامورید.) این گره تنها در این مرحله از این آموزش استفاده می شود.

مطمئن شوید که گره از پایین آخرین الماس ۷.۵ سانتیمتر و از سر حلقه نیز ۷.۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

قدم نوزدهم:

گره گاوی را روی حلقه دو برابر کنید و آن ها محکم محکم کنید.

قدم بیستم:

از بقیه نخ های باقی مانده ۲ رشته نخ به اندازه ۵ سانتیمتر ببرید. یک طرح U شکل از بالا تا پایین گره گاوی پایانی توسط این ۲ رشته نخ بزنید. سپس رشته ها را در نزدیکی انتهای گره گاوی تا بزنید تا دور تا دور گره را بگیرد.

قدم بیست و یکم:

از انتهای ۲ رشته نخ استفاده کنید تا دور تا دور گره را به شکل U پوشش دهید.

قدم بیست و دوم:

زمانی که به آخرین قسمت طرح U رسیدید نخ باقیمانده را در داخل حلقه نخ خود کنید.

قدم بیست و سوم:

از قسمت دیگر U رشته نخ را بکشید تا گره در زیر این طرح U شکل پنهان شود.

قدم بیست و چهارم:

تمامی نخ های اضافی را ببرید و باقی مانده نخ ها را در داخل شکل U فرو کنید.

قدم بیست و پنجم:

یک گره دیگر به انتهای رشته نخ ها اضافه کنید. دو حلقه مشکی را به یک حلقه دوربین وصل کنید.(برای بند مچی)

تمام مراحل برای بند ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتی متری یکسان است. در بند مچی (۱۰۰ سانتیمتری) ۲ حلقه را به یک حلقه دوربین وصل می کنیم و در بند دوشی ۱۲۰ سانتی متری ۲ حلقه مشکی را به دو طرف دوربین وصل می کنیم.

نکته: این بند ها اگر مطابق دستورالعمل بالا بافته شوند بسیار محکم هستند. ولی همیشه ابتدا دوربین و بند آن را در بر روی تخت امتحان کنید، بعد در بیرون از خانه از آن ها استفاده کنید. همیشه حلقه های بند را امتحان کنید که کاملا در حلقه دوربین چفت شده باشد.

macrome-Strap-camera-Photo

بند دوربین مچی بهتر است برای دوربین های کوچک تر استفاده شود و بند دوشی برای دوربین های DSLR، هم چنین بندهای بلندتر برای دوربین های کوچک هم می تواند بسیار بامزه و زیبا باشد.

نویسنده: نیوشا قندهاری (من از دبیرستان با دوستانم عاشق درست کردن کارهای دستساز بودیم و در سن ۳۰ سالگی تصمیم گرفتم با کمک همان دوستان وبسایت و وبلاگ خودمون رو راه بندازیم.)

منبع: https://www.abeautifulmess.com

دیدگاهتان را بنویسید